Krave.jpg

 

HANA

d.o.o. za poljodjelsku proizvodnju

Sokolska 49, NAŠICE, 31500, RH

Tel: 031/613-221, Fax: 031/613-234

e-mail: uprava@hana.hr

 

 

HANA grupa Našice

 

Primarna djelatnost grupe HANA je ratarska proizvodnja i proizvodnja mlijeka.

Ukupno obrađujemo 2.619,31 hektara poljoprivrednog zemljišta.

 

Uz ratarsku proizvodnju bavimo se i stočarstvom, odnosno proizvodnjom mlijeka.

U našem vlasništvu nalaze se 3 farme muznih krava te centar za reprodukciju junica.

Na farmama se nalazi 1946 grla stoke, od čega je 1066 muznih krava.

Godišnja proizvodnja u 2014.g. za sve farme ukupno iznosila je 6.993.905 litara mlijeka.

 

Vlasnik HANA grupe je Plamen d.o.o. Požega.

U sklopu grupe se nalaze 3 povezana poduzeća HANA, NIZA, BLATA.

Zapošljavamo sveukupno stalno zaposlenih 98 djelatnika.

 

 

 

HANA

d.o.o. za poljodjelsku proizvodnju

Sokolska 49, NAŠICE, 31500, RH

Tel: 031/613-221, Fax: 031/613-234

e-mail: uprava@hana.hr

 

HANA se bavi kombinirano ratarskom i stočarskom proizvodnjom.

U ratarskom dijelu obrađuje 1.754,66 ha zemlje.

U stočarskom dijelu se bavi proizvodnjom mlijeka.

Na farmi se nalazi 763 grla stoke, od toga je 447 muznih krava.

Godišnja proizvodnja mlijeka u 2014.g. bila je 3.015.990 litara mlijeka.

Također posjeduje centar za reprodukciju junica u naselju Breštanovci.

 

 

 

NIZA

d.o.o. farma muznih krava

Kolodvorska 42, NIZA, 31224 Koška, RH

Tel: 031/613-221, Fax: 031/613-234

e-mail: uprava@hana.hr

 

NIZA posjeduje farmu muznih krava, te se primarno bavi proizvodnjom mlijeka.

U ratarstvu obrađuje 51,68 ha poljoprivrednog zemljišta.

Na farmi se nalazi 608 grla stoke, a od toga je 321 muzna krava.

Godišnja proizvodnja mlijeka 2014.g. bila je 2.127.870 litara mlijeka.

 

 

 

BLATA

d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju

Braće Radića 56, Malinovac, 31542 Magadenovac

Tel: 031/613-221, Fax: 031/613-234

e-mail: uprava@hana.hr

 

BLATA se bave kombinirano ratarskom i stočarskom proizvodnjom.

U ratarstvu obrađuju 812,97 ha poljoprivrednog zemljišta.

Na farmi se nalazi 575 grla stoke a od toga je 298 mliječnih krava.

Godišnja proizvodnja mlijeka 2014.g. bila je 1.850.045 litara mlijeka.

 

 

 

 

 

TRAŽITE ZAPOSLENJE U HANA GRUPI