Karijera

Mogućnosti zaposlenja

polje
Ratarstvo

Ukupno obrađujemo oko 2.536 hektara poljoprivrednog zemljišta na temelju koncesije i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.

holstein
Farma muznih krava

Posjedujemo veliku farmu muznih krava NIZA, te centar za reprodukciju junica BLATA. Na farmi NIZA se nalazi 2187 grla stoke, a na farmi BLATA 749 grla rasplodnih junica.

bioplin
Bioplinsko postrojenje

U sklopu farme NIZA nalazi se i bioplinsko postrojenje koje je izgrađeno 2021.g. radi održivog gospodarenja otpadom. Bioplinsko postrojenje je snage 2mW

1+
Hektara zemlje
1+
Grla stoke
1+
Lokacije: Našice, Niza, Malinovac
1+
ZaposlenihTražite zaposlenje u HANA grupi, pošaljite nam mail na uprava@hana.hr sa slijedećim podacima:

  • Ime i prezime
  • Godina rođenja
  • Adresa i mjesto
  • Kontakt broj mobitela i email adresa
  • Stručna sprema, zvaršena škola, radno iskustvo