O nama

polje

Ratarska proizvodnja

Primarna djelatnost grupe HANA je ratarska proizvodnja i proizvodnja mlijeka. Ukupno obrađujemo oko 2.594 hektara poljoprivrednog zemljišta na temelju koncesije i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Uz ratarsku proizvodnju bavimo se i stočarstvom, odnosno proizvodnjom mlijeka. Posjedujemo veliku farmu muznih krava NIZA, te centar za reprodukciju junica BLATA. Na farmi NIZA se nalazi 2435 grla stoke, od čega je 1348 muznih krava. Na farmi BLATA se nalazi 615 grla rasplodnih junica. Godišnja proizvodnja mlijeka ukupno iznosi 8.960.996 litara mlijeka. Otkup mlijeka vrši Vindija d.d. Varaždin. U sklopu farme NIZA nalazi se i bioplinsko postrojenje koje je izgrađeno 2021.g. radi održivog gospodarenja otpadom. Bioplinsko postrojenje je snage 2mW, a otkup električne energije vrši Enna Opskrba d.o.o. Vukovar. Vlasnik HANA grupe je Plamen d.o.o. Požega. U sklopu grupe se nalaze 3 povezana poduzeća HANA, NIZA, BLATA. Zapošljavamo sveukupno stalno zaposlenih 85 djelatnika.

proizvodnja mlijeka

Primarna djelatnost grupe HANA je ratarska proizvodnja i proizvodnja mlijeka. Ukupno obrađujemo oko 2.594 hektara poljoprivrednog zemljišta na temelju koncesije i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Uz ratarsku proizvodnju bavimo se i stočarstvom, odnosno proizvodnjom mlijeka. Posjedujemo veliku farmu muznih krava NIZA, te centar za reprodukciju junica BLATA. Na farmi NIZA se nalazi 2435 grla stoke, od čega je 1348 muznih krava. Na farmi BLATA se nalazi 615 grla rasplodnih junica. Godišnja proizvodnja mlijeka ukupno iznosi 8.960.996 litara mlijeka. Otkup mlijeka vrši Vindija d.d. Varaždin. U sklopu farme NIZA nalazi se i bioplinsko postrojenje koje je izgrađeno 2021.g. radi održivog gospodarenja otpadom. Bioplinsko postrojenje je snage 2mW, a otkup električne energije vrši Enna Opskrba d.o.o. Vukovar. Vlasnik HANA grupe je Plamen d.o.o. Požega. U sklopu grupe se nalaze 3 povezana poduzeća HANA, NIZA, BLATA. Zapošljavamo sveukupno stalno zaposlenih 85 djelatnika.

holstein
bioplin

Bioplinsko postrojenje

Primarna djelatnost grupe HANA je ratarska proizvodnja i proizvodnja mlijeka. Ukupno obrađujemo oko 2.594 hektara poljoprivrednog zemljišta na temelju koncesije i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Uz ratarsku proizvodnju bavimo se i stočarstvom, odnosno proizvodnjom mlijeka. Posjedujemo veliku farmu muznih krava NIZA, te centar za reprodukciju junica BLATA. Na farmi NIZA se nalazi 2435 grla stoke, od čega je 1348 muznih krava. Na farmi BLATA se nalazi 615 grla rasplodnih junica. Godišnja proizvodnja mlijeka ukupno iznosi 8.960.996 litara mlijeka. Otkup mlijeka vrši Vindija d.d. Varaždin. U sklopu farme NIZA nalazi se i bioplinsko postrojenje koje je izgrađeno 2021.g. radi održivog gospodarenja otpadom. Bioplinsko postrojenje je snage 2mW, a otkup električne energije vrši Enna Opskrba d.o.o. Vukovar. Vlasnik HANA grupe je Plamen d.o.o. Požega. U sklopu grupe se nalaze 3 povezana poduzeća HANA, NIZA, BLATA. Zapošljavamo sveukupno stalno zaposlenih 85 djelatnika.

Što radimo

Ratarska proizvodnja

Ukupno obrađujemo oko 2594 hektara zemlje na temelju koncesije državnog zemljišta i zakupa  državnog zemlijišta po ugovorima sa općinama.

Proizvodnja mlijeka

Posjedujemo veliku farmu muznih krava u Nizi. Na kojoj se nalazi 2435 grla stoke sa godišnjom proizvodnjom mlijeka od 8.960.996 litara mlijeka.

Električna energija

U sklopu farme je i bioplinsko postrojenje Niza snage 2Mw. Izgrađeno 2021.g. radi održivog gospodarenja otpadom.

Naša društva

hana
niza
blata
1+
Hektara zemlje
1+
Grla stoke
1+
Lokacije
1+
Zaposlenih

Naši partneri

Vlasnik 

Icon
Plamen d.o.o. Požega

Otkup sirovog mlijeka 

vindija
Vindija d.d. Varaždin

Otkup elekrične energije 

enna
Enna opskrba d.o.o. Vukovar